طبقه 1-بورس طلا و جواهر

۵۰ واحد تجاری برای صنف های گوناگون - متراژ از ۱۰ متر تا ۷۵ متر مربع


طبقه 4

بورس طلا و جواهر


طبقه ۱-